AVUI

max:26º
min:13º
Sou a: Inici / L’Ajuntament / Jutjat de Pau

Jutjat de Pau

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. Al capdavant hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'Ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període de 4 anys. 

COMPETÈNCIES

  • Tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte els supòsits inclosos a l´article 250.1 de la Llei d´enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d´arrendament de finques rústiques o urbanes.
  • En l'àmbit penal, coneixen de les faltes contra les persones, d'algunes contra el patrimoni i contra els interessos generals. Per exemple, els jutges de pau coneixen de les amenaces lleus, del deslluïment de béns immobles de domini públic o de la pertorbació lleu de l'ordre públic.
  • Per llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil, que inclouen inscripcions de naixement, matrimonis i defuncions.

Jutge de Pau: Miquel Castelló

Registre Civil:
Dilluns a divendres: 09:00-14:00

Jutjat de Pau:
Dilluns a divendres: 09:00-14:00