AVUI

max:18º
min:3º
Sou a: Inici / Viure / Cultura / XI Premi Jordi Pàmias

XI Premi Jordi Pàmias

ONZENA EDICIÓ DEL

PREMI JORDI PÀMIAS

L’onzè certamen Jordi Pàmias és convocat per l’Ajuntament de Guissona amb una dotació econòmica de 2000 euros.

 

JORDI PÀMIAS

Nascut a Guissona el 1938, va exercir durant trenta anys de professor de literatura a l’Institut Màrius Torres de Lleida.

La seva obra poètica és extensa, reconeguda per la crítica i sovint premiada.

La darrera publicació fins al moment ha estat Al cor del món (2013).

Al llarg dels darrers anys han aparegut l’antologia Incerta vida (2010) i les noves edicions dels sis volums de la seva Obra Poètica: Lluna d’estiu (2004), La nit en el record (2006), El do de la paraula (2010), La casa dels avis (2011), Terra, mite, àngel (2014) i Ronda dels dies (2016).

També ha escrit teatre (Camí de mort, 1979) i assaig: Quadern de tres estius (1986) i Des de la foscor. Un dietari dels anys 60 (2007).

 

Bases

Primera. PODRAN OPTAR AL PREMI Jordi Pàmias les obres de poesia originals i inèdites, escrites en català per persones majors de 18 anys.

No es podran presentar a la convocatòria aquells autors que ja hagin guanyat edicions anteriors d’aquest mateix premi.

Cada autor només podrà presentar una obra candidata al premi.

Segona. LES OBRES que aspirin a aquest premi hauran de tenir una extensió mínima de 300 versos i màxima de 450.

S’hauran de presentar 6 còpies impreses dels treballs.

Les obres s’han de presentar amb un cos de lletra mínim de 12, enquadernades i amb les pàgines degudament numerades, incloent en tots els casos el títol i el pseudònim.

S’acompanyaran d’una plica tancada, a l’exterior de la qual figurarà el títol o lema i a l’interior, la identificació, l’adreça, el correu-e i el telèfon de l’autor, a més a més del títol original i d’un breu currículum de 10 línies.

Els treballs s’han d’adreçar a l’entitat convocant dins d’un sobre amb la citació “11a convocatòria PREMI JORDI PÀMIAS”.

Tercera. LA PRESENTACIÓ D’UNA OBRA comporta que l'autor no té compromesos els seus drets d'edició, que no ha estat presentada a cap altre concurs pendent d'adjudicació i que no ha estat premiada en altres concursos.

Quarta. L'IMPORT DEL PREMI serà de 2.000€. Aquest import estarà sotmès a la legislació tributària vigent.

Cinquena. PAGÈS EDITORS publicarà l’obra guanyadora i signarà un contracte d’edició d’acord amb la llei de propietat intel·lectual i els usos i costums.

Sisena. L'ADJUDICACIÓ DEL PREMI serà feta per un jurat format per Albert Turull (president), Josep Borrell, Àngels Marzo, Gemma Casamajó i Eduard Batlle, amb un tècnic/a de l’ajuntament com a secretari/a.

Setena. EL JURAT DEL PREMI Jordi Pàmias de poesia seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d'una obra determinada que serà la guanyadora. El premi no podrà ser dividit en cap cas; el jurat, però, podrà declarar-lo no adjudicat.

Vuitena. LES OBRES ASPIRANTS al premi de poesia Jordi Pàmias hauran de ser presentades abans del 10 de setembre de 2019 a l’Ajuntament de Guissona, plaça Bisbe Benlloch, 1, 25210 Guissona (Segarra).

Novena. L'ADJUDICACIÓ DEL PREMI Jordi Pàmias tindrà lloc el dissabte, 26 d’octubre de 2019. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Desena. LES CÒPIES DE LES OBRES seran destruïdes per l’organització, una vegada s’hagi fet públic el veredicte del jurat.

Onzena. LA PRESENTACIÓ dels originals pressuposa l'acceptació de les bases i dels drets i les obligacions que se'n deriven.

 

Guissona, març de 2019