AVUI

max:26º
min:13º
Sou a: Inici / Viure / Cultura / XIII Premi Jordi Pàmias

XIII Premi Jordi Pàmias

TRETZENA EDICIÓ DEL PREMI JORDI PÀMIAS

 

El tretzè certamen Jordi Pàmias és convocat per l’Ajuntament de Guissona amb una dotació econòmica de 2.000 euros.

 JORDI PÀMIAS

Nascut a Guissona el 1938, va exercir durant trenta anys de professor de literatura a l’Institut Màrius Torres de Lleida.

La seva obra poètica és construïda amb una gran varietat de fórmules expressives i concebuda des d'una visió depurada i estilitzada de les successives etapes de la vida i dels éssers humans. Ha sigut un dels descobridors de la tradició poètica de les terres de Ponent i ha fet de pont entre les antigues i les noves generacions de poetes lleidatans.

La qualitat i la constància de la seva escriptura l'han convertit en una de les veus més representatives de la seva generació, i en un referent per als nous autors.

L’any 1999 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, el 2017 fou guardonat amb el Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana i el 2018 va ser mereixedor del Premi Nacional de Cultura.

Bases

Primera. PODRAN OPTAR AL PREMI Jordi Pàmias les obres de poesia originals i inèdites, escrites en català per persones majors de 18 anys.

No es podran presentar a la convocatòria aquells autors que ja hagin guanyat edicions anteriors d’aquest mateix premi.

Cada autor només podrà presentar una obra candidata al premi.

Segona. LES OBRES que aspirin a aquest premi hauran de tenir una extensió mínima de 300 versos i màxima de 450.

S’hauran de presentar 6 còpies impreses dels treballs.

Les obres s’han de presentar amb un cos de lletra mínim de 12, enquadernades i amb les pàgines degudament numerades, incloent en tots els casos el títol i el pseudònim.

S’acompanyaran d’una plica tancada, a l’exterior de la qual figurarà el títol o lema i a l’interior, la identificació, l’adreça, el correu-e i el telèfon de l’autor, a més a més del títol original i d’un breu currículum de 10 línies.

Els treballs s’han d’adreçar a l’entitat convocant dins d’un sobre amb la citació “13a convocatòria PREMI JORDI PÀMIAS”.

Tercera. LA PRESENTACIÓ D’UNA OBRA comporta que l'autor no té compromesos els seus drets d'edició, que no ha estat presentada a cap altre concurs pendent d'adjudicació i que no ha estat premiada en altres concursos.

Quarta. L'IMPORT DEL PREMI serà de 2.000€. Aquest import estarà sotmès a la legislació tributària vigent.

Cinquena. PAGÈS EDITORS publicarà l’obra guanyadora i signarà un contracte d’edició d’acord amb la llei de propietat intel·lectual i els usos i costums.

Sisena. L'ADJUDICACIÓ DEL PREMI serà feta per un jurat format per Albert Turull (president), Josep Borrell, Àngels Marzo, Gemma Casamajó i Eduard Batlle, amb un tècnic/a de l’ajuntament com a secretari/a.

Setena. EL JURAT DEL PREMI Jordi Pàmias de poesia seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d'una obra determinada que serà la guanyadora. El premi no podrà ser dividit en cap cas; el jurat, però, podrà declarar-lo no adjudicat.

Vuitena. LES OBRES ASPIRANTS al premi de poesia Jordi Pàmias hauran de ser presentades abans del 10 de setembre de 2021 a l’Ajuntament de Guissona, plaça del Bisbe Benlloch, 1, 25210 Guissona (Segarra).

Novena. L'ADJUDICACIÓ DEL PREMI Jordi Pàmias tindrà lloc el dissabte 23 d’octubre de 2021. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Desena. LES CÒPIES DE LES OBRES seran destruïdes per l’organització, una vegada s’hagi fet públic el veredicte del jurat.

Onzena. LA PRESENTACIÓ dels originals pressuposa l'acceptació de les bases i dels drets i les obligacions que se'n deriven.

 

Guissona, abril de 2021

 

Descarregueu-vos les bases

 

 

Dotzena edició del premi Jordi Pàmias

Comunicat de premsa 2020
L'acta del jurat. Edició 2020