AVUI

max:13º
min:1º
Sou a: Inici / Viure / Cultura / Premi Jordi Pàmias

Premi Jordi Pàmias

BASES. NOVE PREMI JORDI PÀMIAS

Primera. PODRAN OPTAR AL PREMI Jordi Pàmias les obres de poesia originals i inèdites, escrites en català per persones majors de 18 anys.
No es podran presentar a la convocatòria aquells autors que ja hagin guanyat edicions anteriors d’aquest mateix premi.

Segona. LES OBRES que aspirin a aquest premi hauran de tenir una extensió mínima de 300 versos i màxima de 450.
S’hauran de presentar 6 còpies impreses dels treballs.

Les obres s’han de presentar amb un cos de lletra mínim de 12, enquadernades i amb les pàgines degudament numerades, incloent en tots els casos el títol i el pseudònim.
S’acompanyaran d’una plica tancada, a l’exterior de la qual figurarà el títol o lema i a l’interior, la identificació, l’adreça, el correu-e i el telèfon de l’autor, a més a més del títol original i d’un breu currículum de 10 línies.
Els treballs s’han d’adreçar a l’entitat convocant dins d’un sobre amb la citació “9a convocatòria PREMI JORDI PÀMIAS”.

Tercera. LA PRESENTACIÓ D’UNA OBRA comporta que l'autor no té compromesos els seus drets d'edició, que no ha estat presentada a cap altre concurs pendent d'adjudicació i que no ha estat premiada en altres concursos.

Quarta. L'IMPORT DEL PREMI serà de 2.000€. Aquest import estarà sotmès a la legislació tributària vigent.

Cinquena. PAGÈS EDITORS publicarà l’obra guanyadora i signarà un contracte d’edició d’acord amb la llei de propietat intel·lectual i els usos i costums.

Sisena. L'ADJUDICACIÓ DEL PREMI serà feta per un jurat format per Albert Turull (president), Josep Borrell, Àngels Marzo, Susanna Rafart i Francesc Pané, amb Claustre Oliveres com a secretària.

Setena. EL JURAT DEL PREMI Jordi Pàmias de poesia seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d'una obra determinada que serà la guanyadora. El premi no podrà ser dividit en cap cas; el jurat, però, podrà declarar-lo no adjudicat.

Vuitena. LES OBRES ASPIRANTS al premi de poesia Jordi Pàmias hauran de ser presentades abans del 21 de setembre de 2017 a l’Ajuntament de Guissona, plaça Bisbe Benlloch, 1, 25210 Guissona (Segarra).

Novena. L'ADJUDICACIÓ DEL PREMI Jordi Pàmias tindrà lloc el dissabte, 21 d’octubre de 2017. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Desena. LES OBRES PRESENTADES seran destruïdes per l’organització, una vegada s’hagi fet públic el veredicte del jurat.

Onzena. LA PRESENTACIÓ dels originals pressuposa l'acceptació de les bases i dels drets i les obligacions que se'n deriven.

Guissona, abril de 2017

Imprimiu les bases