EQUIP MÒBIL D'EXPEDICIÓ DEL DNI A GUISSONA

DATES

29 de Gener presa de dades i 31 de Gener per al lliurament

04 de Març presa de dades i 06 de Març per al lliurament

22 de Maig presa de dades i 24 de Maig per al lliurament

 

Important: és obligatori la presència de la persona els dos dies (dia de presa de dades i dia de la recollida)

 

Requisits per la Primera expedició DNI:

-  presencia Física de la persona a qui s’hagi d’expedir.

-  certificat literal de naixement expedit especificament per l’obtenció del DNI amb una antelació màxima de tres mesos

-  Una fotografia color

-  si és menor de 14 anys, acompanyat pel pare/mare  o tutor lega

-  certificat o volant d’empadronament

 

Renovació:

-  presencia Física de la persona a qui s’hagi d’expedir

-  DNI caducat

-  una fotografia color

 

Pèrdua o extracció:

-  presencia Física de la persona a qui s’hagi d’expedir

-  una fotografia color

-  Denúncia (Mossos, Policia Nacional, Guardia Urbana).

 

Modificació Domicili:

-  presencia Física de la persona a qui s’hagi d’expedir i el seu DNI

-  una fotografia color

-  Certificat o volant de residència o, en el seu defecte, autorització expressa ver verificar electrònicament aquesta dada.

 

Modificació Filiació:

-  IMPORTANT: Per modificació de filiació, s’ha d’anar a la oficina central del DNI (Lleida, Igualda, etc).

-   NO  és necessari demanar cita previa si és va a Lleida.

-  S’hi ha d’anar dos dies amb la següent documentació:

  • presència Física de la persona a qui s’hagi d’expedir
  • una fotografia color
  • Partida de naixement literal amb el canvi (caduca als tres mesos de ser expedit)
  • Si també disposa de passaport vigent s’ha de portar fer el canvi també al passaport.