A PARTIR DE DILLUNS DIA 4 DE DESEMBRE, GUISSONA TINDRÀ L’OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ (OME)

La idea és centralitzar en un únic espai les sol•licituds d’escolarització dels infants i joves acabats d’arribar a Guissona a l’hora d’escollir on volen cursar la seva educació infantil, primària o secundària.

DIVENDRES 01 DESEMBRE 2023

El pròxim dilluns dia 4 de desembre, s’obre a Guissona un nou servei que té per objectiu treballar per la màxima equitat en l'entrada dels infants i joves al sistema educatiu de Guissona, lluitant contra la segregació i garantint una escolarització equilibrada.

La idea és centralitzar en un únic espai les sol•licituds d’escolarització dels infants i joves acabats d’arribar a Guissona a l’hora d’escollir on volen cursar la seva educació infantil, primària o secundària.

 

Les principals funcions del servei són:

  • Oferir informació sobre l'oferta educativa dels centres del teu municipi.
  • Coordinar les jornades de portes obertes dels centres educatius del municipi.
  • Promoure campanyes informatives sobre el procediment d'admissió adreçades a les famílies.
  • Rebre i tramitar les sol•licituds d'admissió als centres educatius.
  • Acollir a la comissió de garanties d'admissió.
  • Vetllar per la distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques entre tots els centres del municipi.
  • Facilitar l'acolliment, l'orientació i l'escolarització de l'alumnat vulnerable.

 

Per poder-hi accedir cal demanar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.

 

 L’horari d’atenció presencial de l'OME és els dimarts de 12 a 14 hores i els dijous de 17 a 19 hores.

 

Guissona, 1 de desembre de 2023.