AL·LEGACIONS A LA PROPOSTA DE MILLORA D’ACCESSIBILITAT DE GUISSONA AMB L’EIX TRANSVERSAL

La Direcció General de Carreteres ha aprovat tècnicament l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental “Millora general. Nova carretera. Millora de l’accessibilitat de Guissona amb l’eix transversal, carretera C-25. Tram: Guissona- Pujalt”, d’acord amb la demanda feta per part del Consistori des de fa molt temps i que s’ha assolit gràcies a la bona gestió, la insistència i el seguiment per part de l’Alcaldia que creu amb la importància de vetllar per aquest projecte, tant important per la nostra vila.

DIJOUS 17 FEBRER 2011

La Direcció General de Carreteres ha aprovat tècnicament l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental  “Millora general. Nova carretera. Millora de l’accessibilitat de Guissona amb l’eix transversal, carretera C-25. Tram: Guissona- Pujalt”, d’acord amb la demanda feta per part del Consistori des de fa molt temps i que s’ha assolit gràcies a la bona gestió, la insistència i el seguiment per part de l’Alcaldia que creu amb la importància de vetllar per aquest projecte, tant important per la nostra vila.

 

L’Ajuntament considera molt positiva l’acció portada a terme pel Departament de Territori i Sostenibilitat en la redacció d’aquest projecte, el qual es considera molt favorable per al desenvolupament del territori. Tot i això, i per acord de la Junta de Govern del passat dijous, 10 de febrer, l’Ajuntament ha presentat a la Direcció General de Carreteres una al·legació respecte al futur estudi d’alternatives de connexió de la carretera amb la xarxa viària de Guissona, es proposa, tal i com es recull en el POUM, el traçat de la nova carretera pel límit est del terme municipal amb Massoteres fins a connectar amb la carretera C-451 de Guissona a Solsona. D’aquesta manera s’evitarà el pas de vehicles pesants per dins la vila i es facilitarà la mobilitat  en relació a les comarques centrals i nord-orientals de Catalunya, facilitant la connexió directa amb l’Eix, tal i com preveu el Pacte Nacional d’Infraestructures amb la construcció de la bifurcació de l’Eix transversal a l’entorn de pk 97 cap a Guissona.