APROVATS ELS PRESSUPOSTOS DEL 2020 PER A GUISSONA

L’Ajuntament ha aprovat els pressupostos del 2020 amb el vots favorables de Junts per Guissona i Primàries Guissona. Els grup d’Esquerra Republicana i el grup socialista hi van votar en contra.

DIVENDRES 29 NOVEMBRE 2019

 

 

 

L’Ajuntament ha aprovat els pressupostos del 2020 amb el vots favorables de Junts per Guissona i Primàries Guissona. Els grup d’Esquerra Republicana i el grup socialista hi van votar en contra.

L’Alcalde Jaume Ars va presentar aquests pressupostos com un pas endavant i molt important en definir la relació de llocs de treball de l’Ajuntament i  fer-ne la seva valoració.  Això, suposarà una millora en seguretat ciutadana amb l’augment d’efectius a la Policia Local, també una millora en els manteniments i serveis, estructurant de nou  i ampliant la brigada municipal.

 

Segons l’Alcalde, en aquests nous pressupostos 2020 s’ha buscat un equilibri pressupostari garantint uns serveis de qualitat, uns projectes de futur i una ferma cohesió social.

 

 

DIRECTRIUS

 • No s’han incrementat els impostos.
 • S’han augmentat les partides pel què fa personal, estructures organitzatives i subvencions a Entitats i Associacions.
 • S’ha buscat l’austeritat i la coherència en la despesa.
 • Es posa de manifest un endeutament controlat.

 

 

 

INGRESSOS

 1. Pel desenvolupament urbanístic.
 2. Les aportacions corresponent a la Participació en Tributs de l’Estat.
 3. Alienació de Béns Patrimonials de l’Ajuntament (subhasta).
 4. Subvencions de la Diputació de Lleida, IEI i Comunitat Autònoma de Catalunya.

 

DESPESES

Personal (Capítol1)

 • S’han incrementat un 5,6 % respecte el 2019

-       Guàrdies Municipals, Conserges Escoles, Brigada Municipal

-       Regulació de salaris per l’aplicació Document d’Estudi de l’Adequació-Relació dels llocs de treball de l’Ajuntament fet per l’empresa MLL Marlli Consulting SL

-       Retribucions del personal al servei del sector públic fixada en la Llei d’acompanyament de pressupostos de l’Estat.

 

Transferències corrents (capítol 4)

 • S’han incrementat un  22,5% les subvencions a les entitats Culturals, Esportives, d’Oci i d’Ensenyament.

 

Inversions (capítol 6)

 • Són un 5% del total del pressupost, 279.000€ + 187.000€ (2019)

 

Crèdits (capítol 9)

 • Són un 2,79% sobre els ingressos previstos del pressupost.