ARRANJAMENT DE LA PLACETA SANT FELIP NERI

Una persona vinculada amb Guissona i amb tots els seus avantpassats familiars originaris de la nostra vila, té interès en la recuperació de la placeta de Sant Felip Neri pel seu ús públic, i farà una donació per import de 50.000 euros als efectes que l’actuació rehabilitadora es pugui fer efectiva.

DIVENDRES 25 FEBRER 2011

 
En el Ple del passat dijous, 24 de febrer es va aprovar un conveni entre l’Ajuntament, el Bisbat d’Urgell i Severnaya Patrimonial, SL, en el que es manifesta l’interès de les tres parts en la rehabilitació del pati annexat a l’Església Parroquial de Santa Maria de Guissona i on antigament hi havia la Capella de Sant Feli Neri, espai conegut com a placeta de Sant Felip Neri.
 
L'empresa Severnaya Patrimonial, S.L., és propietat d’una persona vinculada amb Guissona i amb tots els seus avantpassats familiars originaris de la nostra vila, que té interès en la recuperació de l’esmentat espai pel seu ús públic, i farà una donació per import de 50.000 euros als efectes que l’actuació rehabilitadora es pugui fer efectiva.
 
Amb aquesta finalitat, i mitjançant la signatura del conveni, el Bisbat d’Urgell com a propietari del pati de l'Església Parroquial de Santa Maria de Guissona, es compromet a facilitar l’execució de les obres, i a cedir l’espai del pati pel seu ús públic per un termini de 60 anys, prorrogables anualment si cap de les parts manifesten el contrari.
 
Per altra banda, l’Ajuntament de Guissona, ha redactat el projecte de “Rehabilitació del pati de l'Església Parroquial de Santa Maria", amb un import total previst per la seva execució de 57.655,37 euros, IVA a part, i es compromet a fer-se càrrec de la seva execució.
 
Les obres de rehabilitació d’aquesta ruïna romàntica consistiran en l’empedrat de l’espai, l’enllumenat i l’establiment de mobiliari urbà. A més, l’accés a aquest espai es tancarà cada vespre a fi d’evitar el lliure accés a les nits.
 
El mecenes de l’obra també ha sol·licitat la col·locació en aquest espai d’un rètol en homenatge al Mossèn Joan Mas, de la mateixa manera, per part del consistori es col·locarà una pilona amb la informació històrica sobre Sant Felip Neri.