Campanya de prevenció d'incendis

Des de la direcció general d’extinció i prevenció d’incendis creiem que aquesta acumulació de palla als camps farà que la campanya d’incendis de rastolls sigui complicada en les zones on no es llauri el territori.

DIJOUS 25 JUNY 2009

La present campanya de cereals es preveu que sigui molt bona amb la qual cosa es preveu que la major part dels agricultors seguin alt i com a conseqüència de la gran producció de palla que no es reculli la mateixa. Amb la qual cosa preveiem que hi hagi una gran quantitat de material sec acumulat en els camps.

Des de la direcció general d’extinció i prevenció d’incendis creiem que aquesta acumulació de palla als camps farà que la campanya d’incendis de rastolls sigui complicada en les zones on no es llauri el territori. És per aquest motiu que em poso en contacte amb vostés per tal de que facin arribar als ajuntaments de la seva zona les següents recomanacions de cara a la prevenció dels incendis i de protecció a la població.
 
Es recomana:
  • Llaurar un perímetre de 50 m al voltant de les poblacions i dels nuclis habitats que hi hagi a la seva comarca.
  • Llaurar 30 m a banda i banda de les principals vies de comunicació entre els nuclis de població de la seva comarca.
  • Fer llaurades de protecció d’aquelles infrestructures o explotacions sensibles (granges, magatzems de palla, cases aïllades, cases de colonies, etc.) que es trobin aïllades dels nuclis de la població.
L’aplicació d’aquestes mesures no tants sols serviran per a la prevenció dels incendis i la protecció de la població en cas d’incendi si no que a més ens permetran als serveis d’extinció d ‘incendis de disposar d’un seguit de’infraestructures segures des d’on poder atacar millor i fer front a l’incendi.
 
  
F.Xavier Serra Murgó
Sotsinspector del cos de bombers
UT GRAF
 
Lleida, 18 de maig de 2009