Cloenda del servei socioeducatiu que s’ha projecta’t des del Consell Comarcal a Guissona.

Tal hi com va constatar l’alcalde de Guissona, Xavier Casoliva, i el conseller comarcal, Miquel Parramon, presents a la cloenda la finalitat del servei ha estat proporcionar atenció a infants i adolescents de famílies ateses pels serveis socials bàsics afavorint el seu desenvolupament personal i integració social, l’adquisició d’aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant els dèficits socioeducatius. Atesos mitjançant el treball individualitzat, en grup, de treball en xarxa i amb la comunitat.

DIVENDRES 27 JUNY 2014

Cloenda servei socioeducatiu de Guissona que s’ha projecta’t des del Consell Comarcal.

Guissona.- Des de l’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Segarra es va iniciar un projecte d’intervenció socioeducativa mitjançant la contractació d’una educadora social a través un pla d’ocupació. El servei s’ha desenvolupat entre els mesos de gener i juny de 2014 al Casal Jove L’Escorxador de Guissona. El servei s’ha realitzat els dilluns, dimarts i dijous de 16 a 20h i hi han assistit un total de 21 infants i adolescents entre 10 i 18 anys. Ha estat un servei d’intervenció diürn, de caire preventiu fora de l’horari escolar que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo.

Tal hi com va constatar l’alcalde de Guissona, Xavier Casoliva, i el conseller comarcal, Miquel Parramon, presents a la cloenda la finalitat del servei ha estat proporcionar atenció a infants i adolescents de famílies ateses pels serveis socials bàsics afavorint el seu desenvolupament personal i integració social, l’adquisició d’aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant els dèficits socioeducatius. Atesos mitjançant el treball individualitzat, en grup, de treball en xarxa i amb la comunitat.

El projecte ha estat itinerant i també s’ha desenvolupat simultàniament als municipis de Torà i Sant Guim de Freixenet on aquí es va realitzar una sortida a la font de les Branques.

Des del Consell Comarcal i als municipis que s’ha realitzat es valora de manera positiva la repercussió que el servei ha tingut a nivell d’usuaris i la implicació d’aquests i es creu molt convenient la continuïtat del mateix.

Dijous, 19 de juny. 

CloendaCentreObert_Guissona.JPG

Clou el projecte “El Llarg viatge” del Consell Comarcal que tenia per objectiu treballar a nivell grupal experiències, preocupacions i dificultats entre pares i mares.

 

Guissona.- Des de l’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Segarra es va iniciar, el passat mes d’abril,  un projecte destinat a famílies amb fills que te com a objectiu potenciar les seves habilitats parentals a l’hora que es donen a conèixer recursos i així prevenir la desprotecció dels infants i adolescents.

És tracta d’un programa que ha constat de sis sessions. Una primera de detecció de necessitats més cinc sessions més d’una durada de 1,30h, aproximadament, en les quals s’han treballat els següents temes: límits i desobediència, organització i hàbits, treball emocional, tècniques d’estudi, entre d’altres. Les sessions han estat realitzades per les pròpies professionals de l’Àrea de Serveis Socials. El programa ha consistit en una atenció directa dels pares i mares a nivell grupal afavorint  l’intercanvi d’experiències, preocupacions, dificultats i expectatives, promoure la cerca de solucions entre iguals, consolidar les competències parentals a partir del reconeixement mutu dels participants i fomentar el suport social dels pares i mares. A l’acte de cloenda del projecte hi va assistir  el conseller comarcal Miquel Parramon ja que el projecte es va iniciar a Guissona amb la idea d’implementar-lo, en els propers mesos, a altres municipis de la comarca.

Dijous, 19 de juny.

 CloendaLlargViatge_Guissona.JPG