CLOU EL CURS SOBRE CONEIXEMENTS DE LA SOCIETAT CATALANA I EL SEU MARC JURÍDIC

L’acte de lliurament dels certificats va tenir lloc a l’Ajuntament de Guissona i va anat a càrrec de la regidora de serveis socials, la Sra. Mª Carme Farre, el passat 13 d'abril.que va agrair la participació i va destacar que el fet d’oferir la formació des de l’Ajuntament i des del Consell rau en la voluntat de facilitar l’acollida de persones estrangeres immigrades que arriben a la comarca de la Segarra per millorar-ne la seva integració i, alhora, facilitar els seus coneixements sobre el nostre país.

DIMECRES 19 ABRIL 2017

CLOU EL CURS SOBRE CONEIXEMENTS DE LA SOCIETAT CATALANA I EL SEU MARC JURÍDIC

 

L’Ajuntament de Guissona des de l’Oficina d’Acollida Municipal projecta cursos de formació per a nouvinguts en el marc del servei de primera acollida que l’Ajuntament té amb coordinació del Consell Comarcal. El servei de primera acollida és un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació dels usuaris potencials. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya. Aquest servei té tres tipus de mòduls formatius; un mòdul A sobre llengües oficials, un mòdul B sobre coneixements laborals i un mòdul C sobre els coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic.

Concretament, a Guissona ha finalitzat un curs de la modalitat C,  societat catalana i marc jurídic, amb un mínim de 15 hores. Han participat un grup de 12 persones provinents de Gàmbia, Senegal, Marroc i Mauritània (tres dones i la resta homes). La formació va anar a càrrec de la Natàlia Holnik, la responsable de l’Oficina d’Acollida Municipal, i va treballar aspectes com els drets i deures fonamentals, el funcionament del sistema polític i administratiu i coneixements derivats del règim d’estrangeria, entre molts altres.

L’acte de lliurament dels certificats va tenir lloc a l’Ajuntament de Guissona i va anat a càrrec de la regidora de serveis socials, la Sra. Mª Carme Farre, el passat 13 d'abril.que va agrair la participació i va destacar que el fet d’oferir la formació des de l’Ajuntament i des del Consell rau en la voluntat de facilitar l’acollida de persones estrangeres immigrades que arriben a la comarca de la Segarra per millorar-ne la seva integració i, alhora, facilitar els seus coneixements sobre el nostre país.

Durant l'any 2016 mes de 60 persones van rebre la formació sobre diferents mòduls del Servei de Primera Acollida: unes 40 persones nouvingudes van assistir amb aprofitament als cursos de català de nivell inicial impartit ple Consorci de Normalització Lingüística, 12 persones van millorar els seus coneixement sobre la societat catalana i el seu marc jurídic i 15 van participar de la formació d'àmbit laboral.

CLAUSTRE OLIVERES VIDAL
Àrea de comunicació, Joventut i Pla Educatiu d'Entorn

Tel. 973 550 005 (ext. 201)
www.guissona.cat