CLOU LA FORMACIÓ L'ETAPA EDUCATIVA 0-6 A GUISSONA

El passat dilluns, 22 de maig va tenir lloc a Guissona la darrera formació conjunta de mestres dels centres educatius de la vila, dins del projecte L’ETAPA EDUCATIVA 0-6 A GUISSONA: CONÈIXER, INTERPRETAR I PROJECTAR CANVIS PER TRANSFORMAR L’ESCOLA promogut pel Centre d’Innovació i Formació en Educació de la Universitat de Vic.

DIMARTS 23 MAIG 2017

Una proposta de pla de formació al llarg de dos cursos escolars (2016-17 i 2017-18) que té per objectiu principal reflexionar i si cal proposar canvis a les Llars d’infants i Parvularis de Guissona per tal de donar així una coherència a l’etapa de l’educació infantil 0-6 a la població.

Al llarg dels dos cursos i a través d’un procés previ de selecció, les escoles escolliran els possibles focus de treball d’entre els que es considerin més adequats, els quals constituiran el fil conductor dels diferents moments del procés formatiu. Entre els possibles focus poden destacar-se aquests:

- L’autonomia de l’infant entre primer i segon cicle
- L’espai com a element educatiu
- La importància del dia a dia a l’escola
- Observació i planificació del context educatiu
- L’aprenentatge individual i grupal dels infants
- La participació de les famílies a l’educació infantil
- El rol del mestre/a en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels infants
- La continuïtat amb el primer cicle de l’Educació Primària
- El treball en equip a l’escola del segle XXI

Ens les diferents sessions, els mestres han conegut els diferents entorns escolars de Guissona.

En la darrera sessió van conèixer la LLAR D'INFANTS MUNICIPAL PATUFET i es van esposar documents produïts per cada escola participant, documents d'auto-reflexió sobre la pròpia realitat i propostes de treball per al curs vinent per aconseguir més continuïtat entre el 0/3 i el 3/6.

Al llarg del proper curs, el treball que es proposa des de la Universitat de Vic és realitzar a cadascun dels centres dels diferents equips de mestres que participen en la formació. Per tant es considerarà una formació de centre, amb la presència i acompanyament de l’equip assessor. Juntament amb l’equip assessor s’hauran pogut identificar els focus d’aprofundiment que cada escola haurà decidit desenvolupar al llarg d’aquest segon curs escolar de canvi i millora. La finalitat del treball que es farà durant aquest curs escolar haurà de portar a cadascuna de les escoles a fer un exercici de lectura, millora i possible transformació del propi context, a qualsevol nivell, tant en relació a la pràctica educativa com les estratègies metodològiques i/o organitzatives, tot passant per una revisió de les principals teories pedagògiques.

Una proposta iniciativa de la regidoria d'educació de l'Ajuntament a la que tots els centres educatius s'hi van adherir i en la que hi participen una cinquantena de mestres.

 

Àrea de comunicació, Joventut i Pla Educatiu d'Entorn
Tel. 973 550 005 (ext. 201)
www.guissona.cat