Comunicat de la Biblioteca Municipal

Durant el trasllat de la biblioteca es van donar de baixa publicacions i llibres obsolets o malmesos. La resta del fons s’ha repartit, una part al nou espai provisional de la Fassina, i l’altra, al magatzem de l’ajuntament per incorporar-lo a la nova biblioteca.

DIVENDRES 06 FEBRER 2009

Durant el trasllat de la biblioteca es van  donar de baixa publicacions i  llibres obsolets o  malmesos.

La resta del fons s’ha repartit, una part al nou espai provisional de la Fassina, i l’altra, al magatzem de l’ajuntament per incorporar-lo a la nova biblioteca.