CONVOCATÒRIA DE PLE

Sessió extraordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS dia 20 de gener de 2009, a les 21 hores, a la Sala de Plens d'aquest Ajuntament

DILLUNS 19 GENER 2009

 

Us convoco a la sessió extraordinària del PLE que es farà el proper

 DIMARTS dia 20 de gener de 2009, a les 21 hores, a la Sala de Plens

d'aquest Ajuntament, per tal de tractar el següent :

 

O R D R E    D E L    D I A

       1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Aprovació de les actuacions per incloure a les sol.licituds d’ajuts

    del “Fons Estatal d’Inversió Local”.

 

 

Guissona, 15 de gener de 2009

 
L’ Alcalde,
 

Josep Cosconera i Carabassa