Convocatòria de Ple

Es convoca sessió ordinària de ple pel proper dijous, 24 de febrer a les 9 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament.

DIMARTS 22 FEBRER 2011

Dia : DIJOUS dia 24 de FEBRER de 2011
Hora : 21 h
Ple : ordinari
Lloc : Sala de Plens de l’Ajuntament

1. Aprovació actes anteriors.

2. Aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Guissona. 

3. Aprovació del Conveni entre SEVERNAYA PATRIMONIAL SL, el BISBAT D’URGELL i l’ AJUNTAMENT DE GUISSONA, per a la rehabilitació de la Plaça de Sant Felip Neri.

4. Aprovació ordenança fiscal reguladora de la Taxa per a la llicència d’obertura d’establiments. Llicència ambiental i comunicació prèvia, i la prestació de serveis d’inspecció sanitària.

5. Aprovació de la creació de fitxers automatitzats.

6. Modificació de l’acord adoptat en el Ple ordinari de data 26 d’agost de 2010: “Aprovar, si s’escau, una operació de crèdit a llarg termini per finançar diverses obres”.

7. Aprovació de l’adjudicació de les obres de “Rehabilitació de la Plaça de Sant Felip Neri”.

8. Decrets d’Alcaldia.

9. Mocions grups polítics.

10. Assumptes d’urgència.

11. Precs i preguntes.

Guissona, 23 de febrer de 2011

Josep Cosconera i Carabassa
alcalde