CONVOCATÒRIA DE PLE

El proper dijous 27 d'octubre a les 9 del vespre tindrà lloc la sessió ordinària del Ple d'acord amb el següent ordre del dia

DIMARTS 25 OCTUBRE 2011


Dia : DIJOUS dia 27 d’octubre de 2011
Hora : 21 h
Caràcter : ordinari
Lloc : Sala de Plens de la Casa de la Vila

1. Aprovació acta anterior.
2. Sorteig per a la formació de les meses electorals de les eleccions al Congrés de Diputats i al Senat, 20 de novembre de 2011.
3. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2012.
4. Dissolució del Patronat Municipal Cultura, Festa i d’Esport de Guissona.
5. Aprovació del Conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Guissona, pel finançament de l’Escola Municipal de Música Josep Mª Llorens Cisteró, pel curs 2011-2012.
6. Decrets de l’alcaldia.
7. Mocions grups polítics.
8. Precs i preguntes.

Guissona, 24 d’octubre 2011
 

Xavier Casoliva i Pla
alcalde