Convocatòria de Ple

Sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIJOUS dia 25 de JUNY de 2009, a les 21 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament

DIVENDRES 19 JUNY 2009

Convocatòria de la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIJOUS dia 25 de JUNY de 2009, a les 21 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, per tal de tractar el següent :

 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació de l’acta anterior.

2. Acceptació de l’atorgament de la Diputació de Lleida del crèdit sense interès, per dur a terme l’actuació “Remodelació de la Casa de la Vila 2a fase”.
3. Acceptació de l’atorgament de la Diputació de Lleida del crèdit sense interès, per dur a terme l’actuació “Impulsar l’estalvi i eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi de Guissona”.
4. Acceptació de l’atorgament de la Diputació de Lleida del crèdit sense interès, per dur a terme l’actuació “Passos elevats de vianants”.
5. Canvi d’anualitat de l’actuació “Rehabilitació de l’antic escorxador municipal”, inclosa al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, de l’any 2011 al 2010.
6. Acceptació de la subvenció concedida per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, per a l’Escola Municipal de Música Josep Mª Llorens Cisteró.
7. Aprovació de les festes locals de Guissona per a l’any 2010.
8. Aprovació del Conveni de col.laboració entre el Departament d’Interior i Relacions Institucionals i l’Ajuntament de Guissona, per a l’adhesió a la “Xarxa rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya per coordinació amb Protecció Civil”.
9.   Decrets d’Alcaldia.
10. Mocions dels grups polítics.
11. Assumptes d’urgència.
12. Precs i preguntes.
 
Guissona, 19 de juny de 2009
l’ Alcalde,
        
                  Josep Cosconera i Carabassa