Convocatòria de Ple

Sessió ordinària del Ple per dimecres, 30 d'abril a les 10 a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

DIVENDRES 25 ABRIL 2014

 Dia : DIMECRES dia 30 d’ABRIL de 2014

Hora :   10 h
Caràcter :         ordinari
Lloc : Sala de Plens Casa de la Vila
O R D R E    D E L    D I A
                   
  1. Aprovació acta anterior.
  2. Sorteig per a la formació de les meses electoral de les ELECCIONS  AL PARLAMENT EUROPEU.
  3. Modificació de les Ordenances Fiscals.
  4. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 13/3/2014, en relació al “CONVENI DE COOPERACIÓ PATRONAT D’ARQUEOLOGIA DE GUISSONA”.
  5. Aprovació definitiva de l’ ORDENANÇA GENERAL DE CIRCULACIÓ.
  6. Decrets d’ Alcaldia.
  7. Assumptes d’urgència. 
  8. Mocions.
  9. Precs i preguntes.
 
Guissona, 25 d’abril de 2014
 
Xavier Casoliva Pla  
alcalde