CONVOCATÒRIA DE PLE

Sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIJOUS dia 03 de JULIOL a les 21 h, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila

DIJOUS 03 JULIOL 2014

 
Sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIJOUS dia 03 de JULIOL a les 21 h , a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, per tal de tractar el següent :


O R D R E D E L D I A

1. Aprovació actes anteriors.
2. Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2013
3. Aprovació de l’ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Guissona.
4. Aprovació de les dues festes locals de Guissona per l’any 2014.
5. Decrets d' Alcaldia.
6. Mocions grups polítics.
7. Assumptes d'urgència.
8. Precs i preguntes.

Guissona, 30 de juny de 2014

Xavier Casoliva Pla
alcalde