CONVOCATÒRIA DE PLE

Dijous, 13 de novembre a les 9 del vespre i a la Sala de Comissions, convocatòria de Ple ordinari amb el següent ordre del dia

DIMARTS 11 NOVEMBRE 2014

 Dia : DIJOUS dia 13 de NOVEMBRE de 2014

Hora : 21 h

Caràcter : ordinari

Lloc : Sala de Plens Casa de la Vila


ORDRE DEL DIA :

 

  1. Aprovació acta anterior.
  2. Aprovació del límit de despesa pel Pressupost de l’any 2014.
  3. Aprovació del Pressupost General de l’any 2015. Plantilla de personal i bases del Pressupost.
  4. Iniciació d’ expedient d’ocupació directa per al desenvolupament d’actuacions urbanístiques al PAU-6B.
  5. Iniciació de l’expedient de licitació de l’obra “URBANITZACIÓ DE L‘APARCAMENT MUNICIPAL DEL PATI DE L’ILLA DELIMITADA PELS CARRERS AMADORET, MONTSEC, AV. NOTARI JOSEP FAUS I CAMÍ DE LA MORANA”.
  6. Decrets d’Alcaldia.
  7. Assumptes d’urgència.
  8. Mocions.
  9. Precs i preguntes.

Guissona, 10 de novembre de 2014

Xavier Casoliva Pla
alcalde