Convocatòria de Ple

Dilluns, 27 de març a les 9 del vespre PLE EXTRAORDINARI URGENT amb el següent ordre del dia....

DIVENDRES 27 MARÇ 2015

  

         Dia :            dilluns  27 de MARÇ de 2015

         Hora :          21,00 h

         Caràcter :    extraordinari urgent

         Lloc :           Sala de Plens Casa de la Vila       

 

 
ORDRE DEL DIA :
 

1.      Resolució de les al·legacions rebudes en relació a l’expedient d’ocupació directa pel desenvolupament d’actuacions urbanístiques de la PAU-6B.

2.      Aprovació definitiva de l’ocupació directa de les finques pel desenvolupament d’ actuacions urbanístiques de la PAU-6B, que s’ha determinat el preu de l’expropiació de mutu  acord .

3.      Aprovació inicial, si s’escau, de l’expedient d’ocupació directa de finques  pel desenvolupament d’actuacions urbanístiques PAU -6B - pàrquing municipal, d’ acord amb allò que estableix l’art. 156 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

4.      Proposició dels grups municipals Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Socialista, Convergència i Unió, de la MOCIÓ de suport a la Iniciativa  Legislativa Popular que presenten l’ Observatori DESC, les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya i l’Aliança contra la Pobresa Energètica de Mesures Urgents per fer front a l’ Emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica, a petició de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de l’Urgell i la Segarra.

 
Guissona, 27 de març de 2015
Xavier Casoliva Pla
Alcalde