Convocatòria de Ple

El proper dijous, 29 d'octubre a les 9 del vespre i a la Sala de Plens de l'Ajuntament, convocatòria de Ple.

DILLUNS 26 OCTUBRE 2009

CONVOCATÒRIA    P L E
 
 
DIJOUS dia 29 d’ OCTUBRE, a les 21 h
 Sala de Plens de l’ Ajuntament:
 
O R D R E    D E L    D I A
 
1.      Aprovació de l’acta anterior.
2.      Aprovació de la imposició de contribucions especials per l’obra col.lector d’aigües residuals, zona SUD-4.
3.      Adjudicació definitiva de l’obra “Col.lector d’aigües residuals des del carrer Riu Rió, fins al col.lector de Tapioles”.
4.      Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 7 d’octubre de 2009, d’acceptació de la subvenció del Dpt. d’Educació i Universitats, pel manteniment de la Llar d’Infants Municipal Patufet.
5.      Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 22 d’octubre de 2009, d’aprovació del Pla de Protecció Civil de Guissona..
6.      Decrets d’Alcaldia.
7.      Mocions presentades pels grups municipals.
8.      Assumptes d’urgència
9.      Precs i preguntes.
 
Guissona, 23 d’octubre de 2009
l’ Alcalde,
 
 
 
            Josep Cosconera i Carabassa