Convocatòria de Ple

Es convoca sessió ordinària de PLE pel proper dijous, 29 d'abril de 2010 a les 9 del vespre a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Guissona (Plaça Bisbe Ben-lloch, 1)

DILLUNS 26 ABRIL 2010

CONVOCATÒRIA DE PLE


Dia : DIJOUS dia 29 d’ ABRIL de 2010
Hora : 21 h
Ple : ordinari
Lloc : Sala de Plens de l’Ajuntament

O R D R E D E L D I A


1. Aprovació actes anteriors.
2. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’abril, “Modificació núm. 2 del Pressupost vigent”.
3. Modificació de l’ordenança fiscal “Taxa per a l’autorització de llicències d’obres”.
4. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 d’abril, “Aprovació del projecte executiu de l’obra Rehabilitació de l’antic Escorxador Municipal”.
5. Decrets de l’Alcaldia.
6. Assumptes d’urgència.
7. Mocions dels grups polítics.
8. Precs i preguntes.

Guissona, 26 d’ abril de 2010


Josep Cosconera i Carabassa
alcalde