CONVOCATÒRIA DE PLE

Convocatòria de PLE ordinari pel proper dimarts, 24 de novembre a les 8 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament de Guissona.

DIJOUS 19 NOVEMBRE 2015

         Dia :            dimarts 24 de NOVEMBRE de 2015

         Hora :          20,00  h

         Caràcter :    ordinari

         Lloc :           Sala de Plens Casa de la Vila        

 

 

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació acta anterior
  2. Sorteig membres meses ELECCIONS GENERALS 20 desembre 2015.
  3. Modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de l’any 2015.
  4. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 23/10/2015, d’aprovació CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA I L’ AJUNTAMENT DE GUISSONA, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ”.
  5. Declaració d’un bé de domini públic com a vial sobrant situat a la cantonada dels carrers Torrent de Ventcerà i Castanyers  (UA7-2), d’acord amb el POUM de Guissona vigent,
  6. Patronat d’Arqueologia de Guissona.
  7. Decrets d' Alcaldia.
  8. Mocions grups polítics.
  9. Assumptes d'urgència.
  10. Precs i preguntes.

 

Guissona, 19 de novembre de 2015

Xavier Casoliva Pla

Alcalde