Convocatòria de Ple

Convocatòria de PLE ordinari pel dijous 28 d'octubre de 2010 a les 9 del vespre i a la Sala de Plens de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia: aprovació d'actes anteriors, aprovació comptes generals 2009,...

DIMARTS 26 OCTUBRE 2010

Dia :    DIJOUS dia 28 d’ OCTUBRE de 2010
Hora : 21 h
Ple :    ordinari
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament
 
1.               Aprovació actes anteriors.
 
2.               Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici de 2009.
 
3.               Modificació de crèdit núm. 4 del pressupost vigent.
 
4.               Ratificació del Conveni d’Adhesió del Consell Comarcal de la Segarra al Consorci de Transport Públic de l’Àrea de Lleida.
 
5.               Decrets d’alcaldia.
 
6.               Mocions grups polítics.
 
7.               Assumptes d’urgència.
 
8.               Precs i preguntes.
 
Guissona, 25 d’octubre de 2010  
            Josep Cosconera i Carabassa
            alcalde