Convocatòria de Ple Extraordinari

El proper dijous, 13 de desembre a les 9 del vespre i a la sala de juntes de l'Ajuntament de Guissona (primer pis) tindrà lloc la sessió ordinària del Ple amb l'ordre del dia que s'estableix.

DILLUNS 10 DESEMBRE 2012

 CONVOCATÒRIA    P L E 

 
 
Dia : DIJOUS dia 13 de DESEMBRE de 2012
Hora :  21 h
Caràcter :extraordinari
Lloc : Sala de Juntes  de la Casa de la Vila (primer pis)
 
O R D R E    D E L    D I A
 
 
1.Reconeixement de la compatibilitat i reducció de jornada laboral de la Sra. Núria Magrans Anglès, al servei de l’ajuntament de Guissona per desenvolupar l’activitat d’alcaldessa de l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs.
 
2.Modificació de crèdit del pressupost de l’any 2012.
 
3.Aprovació del límit de despesa pel pressupost de l’any 2013.
 
4.Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Guissona de l’any 2013. Plantilla de personal i bases d’execució.
 
5.Mocions.
 
 
Guissona, 10 de desembre de 2012
 
 
Xavier Casoliva i Pla
alcalde