Convocatòria de Ple Extraordinari

Aquest dilluns, 28 de gener a les 9 del vespre i a la Sala de Plens de l'Ajuntament, convocatòria de Ple Extraordinari amb el següent ordre del dia

DILLUNS 28 GENER 2013

Dia: DILLUNS dia 28 de GENER de 2013

Hora: 21 h
Caràcter: extraordinari
Lloc : Sala de Plens  de la Casa de la Vila
 
O R D R E    D E L    D I A
 
1. Resolució de les al·legacions presentades al pressupost de l’Ajuntament de Guissona de l’any 2013.
 
2. Aprovació definitiva del pressupost de l’Ajuntament de Guissona de l’any 2013, plantilla de personal i bases d’execució.
 
3. Aprovació del conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’ Ensenyament i l’Ajuntament de Guissona per al sosteniment del centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, pel curs 2011-2012.
 
4. Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 18 d’octubre de 2012, en relació a l’autoritat territorial de la mobilitat (ATM) Àrea de Lleida.
 
 
Guissona, 24 de gener de 2013
 
 
Xavier Casoliva Pla  
Alcalde