Convocatòria de Ple extraordinari

DILLUNS 14 DESEMBRE 2015

         Dia :            dijous,  17 de DESEMBRE de 2015

         Hora :          19,00  h

         Caràcter :    extraordinari

         Lloc :           Sala de Plens Casa de la Vila        

 

 

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació acta anterior
  2. Aprovació del pressupost general per l’any 2016, plantilla de personal i bases del pressupost..
  3. Modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de l’any 2015.

 

 

Guissona, 14 de desembre de 2015

Xavier Casoliva Pla

Alcalde