CONVOCATÒRIA P L E

Dia : DILLUNS dia 28 de novembre de 2011 Hora : 13 h Caràcter : extraordinari Lloc : Sala de Plens de la Casa de la Vila

DIVENDRES 25 NOVEMBRE 2011

Dia :   DILLUNS  dia 28 de novembre de 2011
Hora :   13 h
Caràcter : extraordinari
Lloc :   Sala de Plens  de la Casa de la Vila

  
ORDRE DEL DIA

1. Aprovació acta anterior.
2. Aprovació del Compte General de la Corporació, corresponent a l’exercici de 2010.
 
Guissona, 24 de novembre de 2011


 Xavier Casoliva i Pla
 alcalde