CONVOCATÒRIA P L E

El proper dijous, 10 de maig de 2012 sessió extraordinària de Ple per concertar una operació de crèdit pel finançament destinat als proveÏdors de l'Ajuntament.

DIJOUS 10 MAIG 2012


Dia : DIJOUS dia 10 de maig de 2012
Hora : 21 h
Caràcter : extraordinari
Lloc : Sala de Plens de la Casa de la Vila

ORDRE DEL DIA

1. Concertar una operació de crèdit, conforme al Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel finançament destinat al pagament de proveïdors de l’Ajuntament.
2. Mocions dels grups polítics.

Guissona, 8 de maig de 2012


Xavier Casoliva Pla
Alcalde