CONVOCATÒRIA PLE

Convocatòria de Ple pel proper dijous, 29 de març de 2012 a les 8 de la tarda amb el següent ordre del dia: Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Guissona de l’any 2011, donar compte de la relació d’obligacions pendents de pagament a proveïdors de l’ajuntament i aprovació del Pla d’Ajust pel pagament a proveïdors de l’ajuntament.

DIMARTS 27 MARÇ 2012

 

  
Dia :                   DIJOUS dia 29 de març de 2012
Hora :                20 h
Caràcter :         extraordinari
Lloc :                 Sala de Plens de la Casa de la Vila
                       
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1)        Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Guissona de l’any 2011.
2)        Donar compte de la relació d’obligacions pendents de pagament a proveïdors de l’ajuntament.
3)      Aprovació del Pla d’Ajust pel pagament a proveïdors de l’ajuntament.
 
Guissona, 27 de març de 2012
Miquel Julià Gabriel       
Alcalde acctal.