Declaració institucional de l’Ajuntament de Guissona en resposta a la sentència emesa pel Tribunal Constitucional

El 18 de juny de 2006, el poble de Catalunya aprovava de manera majoritària, per via de referèndum amb caràcter vinculant, el Nou Estatut de Catalunya. Amb la celebració d'aquest referèndum, acabava la tramitació de la reforma del nou estatut, que havia començat el 30 de setembre, quan el parlament de Catalunya aprovava per amplíssima majoria el projecte de Nou Estatut per a Catalunya. Un text que representava l'expressió unitària dels anhels d'autogovern del poble de Catalunya.

DIMARTS 06 JULIOL 2010

El 18 de juny de 2006, el poble de Catalunya aprovava de manera majoritària, per via de referèndum amb caràcter vinculant, el Nou Estatut de Catalunya. Amb la celebració d'aquest referèndum, acabava la tramitació de la reforma del nou estatut, que havia començat el 30 de setembre, quan el parlament de Catalunya aprovava per amplíssima majoria el projecte de Nou Estatut per a Catalunya. Un text que representava l'expressió unitària dels anhels d'autogovern del poble de Catalunya.

Tot i els diversos posicionaments de les forces polítiques catalanes, en el referèndum, la majoria de partits catalans varen acatar el seu resultat i es varen comprometre a defensar amb fermesa i ambició el Nou text estatutari.
 
La sentència emesa per l'alt tribunal, el 28 de juny, en resposta als recursos d'inconstitucionalitat presentats en contra de l'Estatut de Catalunya és injusta i antidemocràtica, ja que modifica un text refrendat pel poble de Catalunya.
 
Amb aquesta sentència s'ha alterat el contingut de l'Estatut i, a més a més, i de forma no menys important, s'ha trencat el pacte que significa l'Estatut , entès com una eina de regulació de les relacions entre Catalunya i l'Estat espanyol. Representa també un atac a la dignitat i la llibertat de tots i cadascun dels ciutadans de Catalunya, vinguin d'on vinguin i parlin la llengua que parlin. Ens cal, doncs, una resposta democràtica, unitària i coherent amb els valors que ens han mantingut vius com a país al llarg de la història.
 
 
El ple de l’Ajuntament de Guissona aprova els següents acords:
 
 
Primer.- L’Ajuntament de Guissona mostra el seu rebuig a la sentència emesa pel Tribunal Constitucional en contra de l'Estatut de Catalunya.
 
Segon.- L’ajuntament de Guissona dóna suport a la manifestació en defensa de l'Estatut i de la voluntat del poble que sota el lema “Som una nació. Nosaltres decidim” ha estat convocada pel proper dia 10 de juliol a Barcelona.
 
Tercer.- L’ajuntament de Guissona dona suport a les resolucions que de manera majoritària es prenguin al Parlament de Catalunya en la sessió monogràfica que es celebrarà en els propers dies.
 
Quart.- Fer arribar aquests acords a la mesa del Parlament de Catalunya, als diferents grups amb representació a la cambra, a les Corts de l'Estat espanyol i al Tribunal Constitucional.
 
Guissona, 1 de juliol de 2010