DECRET DE MESURES EXCEPCIONALS I PROTOCOL ACTUACIÓ ENFRONT COVID-19

L’aprovació i activació al municipi de Guissona d’un conjunt de mesures extraordinàries de Contingència contra el COVID-19, amb l’objectiu d’establir mecanismes per garantir els serveis bàsics i essencials per a la població, en el benentès que no són mesures sanitàries, que hauran de ser adoptades per les autoritats competents, sinó de garantia de serveis, concretades en les recollides en els punts resolutius següents, sense perjudici que aquestes mesures puguin ser actualitzades, reforçades o modificades, i sense perjudici de les directament derivades de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma.

DILLUNS 16 MARÇ 2020

L'Ajuntament de Guissona dicta un decret de mesures extraordinàries de contingència conra el COVID-19

 

Podeu consultar el text sencer a:

Decret 11/2020