Des del passat diumenge, 15 de març es prohibeix fer foc en zones forestals

Des del 15 de març fins al 15 d’octubre, no es pot encendre cap foc en terreny forestal. Aquesta prohibició, que recull el Decret 64/1995, té com a objectiu prevenir els incendis forestals. El Decret 64/1995 regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.

DILLUNS 16 MARÇ 2009

L’any 2008 es van cremar a Catalunya 487 hectàrees de bosc
 
 Des del 15 de març fins al 15 d’octubre, no es pot encendre cap foc en terreny forestal. Aquesta prohibició, que recull el Decret 64/1995, té com a objectiu prevenir els incendis forestals. El Decret 64/1995 regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.

Especialment, no es poden cremar restes de poda, d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzinbarbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.
 
Informació a través del mòbil
Quan les circumstàncies meteorològiques siguin de risc alt, molt alt o extrem, el Departament de Medi Ambient i Habitatge pot establir mesures extraordinàries i prohibir encendre qualsevol tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas, fer barbacoes de qualsevol mena o fumar en terrenys forestals. En aquesta situació, tots els permisos que s’han donat per fer foc queden sense efecte.
En els casos en què es prohibeixi fer fogueres, el cos d’Agents Rurals n’informarà, via SMS, totes les persones que tinguin permís per fer foc. Aquest sistema, que va entrar en funcionament l’any passat i va resultar ser molt operatiu, permet que en cas de risc d’incendi milers de persones que tenen permís per fer cremes agrícoles o de pastures s’assabentin molt ràpidament de la prohibició. També, s’està treballant amb noves aplicacions informàtiques per establir un sistema d’autoritzacions més àgil.  
 
Principal causa d’incendi durant l’època actual
L’any passat a Catalunya hi va haver 421 incendis que van cremar 576 ha de massa forestal. Les cremes agrícoles són la segona causa d’incendi forestal. Més del 13% dels incendis a Catalunya es produeixen per aquest motiu, i, per tant, és fonamental que es respectin els períodes de prohibició.
El Decret que estableix la prohibició de fer foc al bosc va entrar en vigor l'any 1995. L’evolució de la superfície cremada a Catalunya des de llavors ha anat millorant, excepte l’any 2005, en què la primavera va ser extremadament seca i el nombre d'incendis es va incrementar sobtadament però no es va traduir finalment en un increment notable de les hectàrees cremades.