EDICTE

El proper dijous dia 27 de setembre de 2018, a les 20:30h a la Sala de Plens de l’Ajuntament, es farà sessió ordinària del PLE.

DILLUNS 24 SETEMBRE 2018

 

 

 

E D I C T E

 

 

El proper dijous  dia 27 de setembre de 2018, a les 20:30 h a la Sala de Plens de l’ Ajuntament, es farà  sessió ordinària  del PLE, per tal de tractar el següent:

 

 

 

 

O R D R E    D E L    D I A

 

  1. Aprovació acta anterior.
  2. Aprovació del COMPTE GENERAL corresponent a l’exercici pressupostari de l’any 2017.
  3. Aprovació del CONVENI entre l’Escola Bressol de la FEDAC i l’Ajuntament de Guissona per a la col·laboració en funcionament de l’Escola Bressol.
  4. Donar compte de l’Aprovació i enviament de la correcció de l’errada material del POUM de Guissona

5.  Decrets d' Alcaldia

6.   Mocions grups polítics.

7.   Assumptes d'urgència.

8.   Precs i preguntes.

 

Guissona, 24 de setembre de 2018

Xavier Casoliva i Pla

Alcalde