El 31 de gener, els canals de TV3 canvien de freqüència

El proper dia 31 de gener, a les 3 de la matinada, es produirà el canvi de freqüències de diferents canals de televisió de TDT, entre ells els de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (TV3, 324, SUPER3 / 33, ESPORT3, TV3 HD). S’apagaran les freqüències antigues i només quedaran les noves, marcades ja com a definitives

DIJOUS 22 GENER 2015


El dissabte 31 de gener de 2015, a les 3 de la matinada, els canals de TV3 canvien de freqüència. Per continuar veient-los, cal resintonitzar els aparells de televisió i buscar els canals que estan marcats amb la paraula “Definitiu”. A partir d’aquesta data, s’apagaran les freqüències antigues. A tot el territori, tret de la demarcació de Girona, es poden trobar ja els canals definitius, així que els espectadors ja poden resintonitzar els televisors per trobar-los. En el cas específic de la demarcació de Girona, i per motius exclusivament tècnics aliens a TV3, caldrà esperar al dia 31 de gener per fer l’operació de resintonització.

Com a conseqüència del Pla Tècnic de la TDT del Ministeri d’Indústria per alliberar espectre radioelèctric (Dividend Digital), els canals de TV3 han de modificar les seves freqüències d’emissió. Aquest ajustament obligarà els espectadors a resintonitzar els canals o a fer ajustos a les seves antenes si encara no ho havien fet.

Amb tots aquests canvis, es manté l’oferta de tots els canals de TV3, al mateix temps que se n’assegura la cobertura arreu del territori i la qualitat de la imatge. Així mateix, es recuperaran les desconnexions territorials a les comarques on la seva recepció havia quedat afectada. A partir d’ara, doncs, els telespectadors hauran de resintonitzar els seus aparells de televisió per trobar els canals de TV3 amb la paraula “Definitiu” i ordenar-los segons les seves preferències. Si no troben aquests canals, hauran d’avisar un instal•lador de telecomunicacions registrat per fer les modificacions pertinents a l’antena de l’edifici.

A l’hora de resintonitzar, cal tenir en compte que, per a les demarcacions de Barcelona, Lleida i Tarragona, fins al 31 de gener, els canals de TV3 canals apareixeran dos cops al llistat, ja que durant un temps de transició i per facilitar-ne els canvis, TV3 ha duplicat la presència dels canals. Els únics canals que es mantindran després del 31 de gener són els que estan marcats com a “Definitiu” (en el cas de les comarques de Barcelona, la identificació serà “BCN Definitiu”). Els altres canals sense aquesta paraula desapareixeran el 31 de gener de 2015.

Si tot i haver resintonitzat l’aparell de televisió en les zones de Barcelona, Lleida i Tarragona, no s’han trobat els canals de TV3 marcats amb la paraula “Definitiu”, cal contactar l’instal•lador de telecomunicacions registrat per adaptar l’antena de l’edifici. Les comunitats de veïns que es trobin en aquesta circumstància poden beneficiar-se del pla d’ajudes del Ministeri d’Indústria fins el 30 de juny del 2015.


Afectació especial a la demarcació de Girona
A tot el territori, tret de la demarcació de Girona, els espectadors ja poden resintonitzar els seus aparells de televisió per tal que el 31 de gener, dia de l’apagada de les freqüències antigues, tinguin sintonitzats els canals de TV3 definitius als seus televisors. En el cas de la demarcació de Girona, per raons tècniques alienes a TV3 i a causa del desplegament del Pla Tècnic de la TDT del Ministeri d’Indústria, la resintonització no es podrà fer abans de la data de l’apagada, sinó el 31 de gener, el mateix dia del canvi de freqüències. Per aquesta raó, a partir del dia 31 de gener, per continuar veient els canals de TV3 serà imprescindible resintonitzar els televisors.

Els espectadors de la demarcació de Girona que havien deixat de rebre el senyal de la desconnexió territorial del “TN Comarques”, la recuperaran amb la resinitonització que cal fer a partir del dia 31 de gener de 2015.


La pèrdua d’un MUX retarda l’aplicació del Pla Tècnic de la TDT a TV3
TV3 no ha pogut fer abans la resintonització dels canals definitius com han dut a terme la resta de canals de televisió afectats pel Pla Tècnic de la TDT. La raó és que aquest Pla Tècnic del Ministeri d’Indústria, a més d’instar a moure les freqüències dels canals de televisió ubicades en l’espai radioelèctric que ha de ser alliberat per a la tecnologia 4G mòbil, ha obligat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a tancar un dels dos múltiplexs de què disposava per a l’emissió dels seus continguts. Davant del risc d’haver de tancar algun dels seus canals, la CCMA ha buscat durant aquests mesos, d’acord amb el Govern de la Generalitat, una solució tècnica que permetés el manteniment íntegre de l’oferta.

La reubicació dels canals de TDT és una obligació establerta per la Unió Europea a causa del procés d’alliberament del Dividend Digital que es destinarà a la tecnologia 4G mòbil. Per aquest motiu, el Ministeri d’Indústria ha posat en marxa del Pla Tècnic de la TDT. Aquest pla ha comportat la pèrdua d’un dels dos múltiplex (MUX) de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i ha provocat que els canals de TV3 hagin hagut de modificar les seves freqüències d’emissió. Complint el mandat de la Unió Europea, la CCMA culmina el trasllat dels canals afectats a les noves freqüències assignades el 31 de gener del 2015. Aquest ajustament obliga els espectadors a resintonitzar els canals o a fer ajustos a les seves antenes.


Informació detallada als espectadors
Per tal d’informar els espectadors del canvi de freqüència dels canals de TV3 i per resoldre tots els seus dubtes o incidències tècniques, s’ha posat en marxa una pàgina web específica amb tota la informació: www.tv3.cat/resintonitza’. Així mateix, des d’aquest divendres, TV3 inicia una àmplia campanya informativa en què s’explica aquest procés.

Els espectadors també poden adreçar-se, com és habitual, al Servei d’Atenció a l’Audiència de la CCMA (www.ccma.cat/atencio) per resoldre qualsevol dubte relacionat amb el canvi de freqüències.


tv3.cat/resintonitza