Es posa en marxa un Servei d’Intervenció Socioeducativa Itinerant a Guissona.

S'ha posa’t en marxa un servei social preventiu d’intervenció socioeducativa, conegut anteriorment com Centre Obert, que es presta al Casal Jove l'Escorxador. El servei atén les necessitats socioeducatives dels infants i adolescents en situació de risc i també inclou la intervenció de suport i acompanyament, capacitació i tractament amb les seves famílies.

DILLUNS 17 NOVEMBRE 2014

Segarra.- El Consell Comarcal ha posa’t en marxa un servei social preventiu d’intervenció socioeducativa, conegut anteriorment com Centre Obert, que es presta en espais públics de la comarca amb la col•laboració i implicació dels respectius ajuntaments. El servei atén les necessitats socioeducatives dels infants i adolescents en situació de risc i també inclou la intervenció de suport i acompanyament, capacitació i tractament amb les seves famílies.

El servei és un recurs dels serveis socials bàsics, els quals realitzen la detecció, valoració i atenció dels casos d’infància en situació de risc. Alhora, poder oferir aquest centre a les famílies les dota de recursos que ara no tenen i, en un futur, ajuda a millorar la seva situació.
La població destinatària són infants i adolescents de 0 a 18 anys en situació de risc i les seves famílies. El servei pot contemplar la inclusió d’altra població infantil i adolescent amb el propòsit d’afavorir la prevenció comunitària i la cohesió social.

La nostra comarca presenta una gran amplitud territorial i baixa densitat demogràfica. Per això el model d’intervenció s’adreça de forma preferent i continuada a les poblacions de Cervera, Guissona, Sant Guim de Freixenet i Torà i amb intervencions de caràcter puntual a altres municipis comarcals. La persona dinamitzadora del servei és un educador social que rep reforç per part de les educadores socials del Consell Comarcal.

A Guissona aproximadament hi ha uns 27 infants i joves entre 8 i 17 anys. L’espai és l’escorxador, un espai d’oci per als joves, i en l’acte de presentació hi va assistir l’alcalde de Guissona, Xavier Casoliva, per donar l’acollida als infants.

La gestió d’aquest servei es realitza des de l’àrea de serveis socials del Consell Comarcal que compta amb una subvenció del Departament de Benestar i Família per tirar endavant el projecte. La intenció és que aquest serveu pugui ser anual.

Paral•lelament a aquesta actuació es realitzaran tallers adreçats a famílies d’infants en risc per l’adquisició d’hàbits educatius.