El conseller Baltasar, a la XX Trobada d’ADF

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, acompanyat del delegat del Govern de la Generalitat a Lleida, Miquel Pueyo, la directora general de Medi Natural, Núria Buenaventura, i el director dels serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Lleida, Joan Farré, assistirà el proper diumenge, 10 de maig, a les 13.30 hores

DIVENDRES 08 MAIG 2009

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, acompanyat del delegat del Govern de la Generalitat a Lleida, Miquel Pueyo, la directora general de Medi Natural, Núria Buenaventura, i el director dels serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Lleida, Joan Farré, assistirà el proper diumenge, 10 de maig, a les 13.30 hores, a la XX Trobada anual de les Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya (ADF), que se celebra a Guissona (la Segarra). Es preveu que a la trobada hi assisteixin uns 1.300 participants de tot Catalunya, integrants de 65 d’agrupacions.
 
A Catalunya hi ha 296 ADF inscrites al Registre d’agrupacions de defensa forestal del Departament de Medi Ambient i Habitatge, formades per més de 10.000 voluntaris. Agrupen 659 municipis, que representen més del 80 % de la superfície forestal.
 
Les agrupacions de defensa forestal són associacions formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial. Tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. En particular, els seus objectius són: l’elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals; la col·laboració activa en l'organització, control i execució de mesures dictades per la Direcció General de Medi Natural en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals; la realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis; la sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l'ADF; l’execució de plans de prevenció, creació i manteniment d'infraestructura, xarxa de camins i punts d'aigua; i el suport a l'extinció d'incendis forestals.
 
Poden formar part d'una ADF els propietaris forestals, els ajuntaments, les associacions de propietaris forestals legalment constituïdes, les organitzacions professionals agràries, i les associacions que tinguin com a finalitat la defensa de la natura, vinculades al municipi o als municipis en qüestió.
L’any 2008, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va atorgar a aquestes agrupacions més d’1,6M€ per a l’adquisició de material, 1,08M€ per al manteniment, i 254.000 € per a la reparació de punts d’aigua.