El conseller Recoder inaugura la deixalleria de Guissona

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, juntament amb l’alcalde de Guissona, Xavier Casoliva, i el president del Consell Comarcal de la Segarra, Adrià Marquilles, ha inaugurat aquest matí la deixalleria del municipi, que donarà servei a 6.800 habitants.

DIVENDRES 27 GENER 2012

El conseller Recoder inaugura la deixalleria de Guissona

 

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, juntament amb l’alcalde de Guissona, Xavier Casoliva, i el president del Consell Comarcal de la Segarra, Adrià Marquilles, ha inaugurat aquest matí la deixalleria del municipi, que donarà servei a 6.800 habitants.

 

A partir d’ara, els ciutadans de Guissona podran dipositar a la deixalleria, de forma selectiva, diferents tipus de residus municipals per als quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer, és a dir, residus especials en petites quantitats com pintures, dissolvents o bateries, també residus voluminosos com mobles i electrodomèstics, i restes vegetals, runes així com altres fraccions que es poden recollir selectivament.

 

La deixalleria de Guissona està ubicada prop de la carretera de Guissona a  Guarda-si-venes, Km. 16 del municipi, i s’organitza al voltant d’una esplanada de circulació on hi ha col•locats els contenidors, l’oficina i la resta d’elements necessaris, amb una superfície total de l’ordre de 2.000 m2.

 

La construcció d’aquest equipament, que gestiona el Consell Comarcal de la Segarra, ha comptat amb un ajut de l’Agència de Residus de Catalunya, atorgat l’any 2009, per un import de 212.259,31 €.

 

Les deixalleries són unes instal·lacions que permeten assolir nivells més alts de recollida selectiva i que també poden prestar tasques de suport al servei municipal de recollida de residus. Concretament, aquest tipus d’instal·lacions són una important eina per aconseguir la valorització de la fusta i els residus voluminosos, els d’aparells elèctrics i electrònics.

 

Els residus que es poden dur a les deixalleries són:

 

 • Residus municipals especials
  • Pneumàtics
   Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
  • Bateries
  • Dissolvents
  • Pintures i vernissos
  • Piles
  • Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses
  • Olis minerals usats
    
 • Residus municipals ordinaris
  • Paper i cartró
  • Vidre
  • Envasos lleugers
  • Plàstics
   Ferralla i metalls
  • Tèxtils
   Olis vegetals usats
  • Ampolles de cava senceres
    
 • Residus municipals voluminosos
  • Mobles i altres
  • Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
  • Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics...)
    
 • Altres residus municipals
  • Fustes
  • Restes de poda o jardineria
  • Runes i restes de la construcció d'obres menors
    
 • Materials no acceptats
  • Materials barrejats
  • Matèria orgànica (excepte restes de pa sec)
  • Residus industrials en grans quantitats o provinents del procés productiu, que han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya
  • Materials explosius
  • Residus radioactius
  • Residus sanitaris 

Amb aquest equipament ja són tres les deixalleries fixes en servei a La Segarra, a més de la deixalleria mòbil que presta servei a diferents municipis. Aquesta deixalleria s’afegeix a la xarxa de deixalleries catalanes, que està constituïda per més de 300 deixalleries, i que presten el servei a la quasi totalitat dels habitants de Catalunya. L’extensió d’aquest servei de deixalleria ha estat possible gràcies al pla d’implantació que des de l’any 1994 es va iniciar amb els primers programes de residus municipals, inicialment per a municipis de més de 5.000 habitants, però que després es va ampliar als municipis de 2.000 habitants, així com al desplegament del programa d’ajuts per part de la Generalitat per a facilitar aquesta implantació.

  

La generació de residus a la comarca

 

El municipi de Guissona té una ràtio de generació de residus d’1,18 kg/hab/dia, per sota de la mitjana de la comarca (1,20 kg/hab/dia) i de Catalunya (1,53 kg/hab/dia). Des de l’any 2009, el municipi ha implantat la recollida porta a porta, que ha comportat una millora important dels nivells de recollida selectiva, que han passat d’un 13,2% l’any 2009 al 58% l’any 2010, amb el sistema plenament implantat. L’objectiu del municipi és arribar al 70%.

 Moment de la visitaVisita institucional Ajuntament Guissona

 

Divendres, 27 de gener de 2012

 

Ajuntament de Guissona

Servei de Premsa

Carlota Bartra i Claustre Oliveres

premsa@guissona.cat