El nostre Alcalde compareix al Parlament per parlar sobre la tramitació del Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del SOC

En la seva intervenció ha fet breument una repassada cronològica de les reunions que s'han mantingut els dos darrers anys per tractar d'aquest tema, i ha agraït i felicitat a tots la feina feta.

DIMARTS 10 FEBRER 2015

Xavier Casoliva, president de la Comissió d'Ocupació i Promoció Econòmica de la FMC i alcalde de Guissona, ha participat en aquesta compareixença, com a representant de la Federació de Municipis 
 
En la seva intervenció ha fet breument una repassada cronològica de les reunions que s'han mantingut els dos darrers anys per tractar d'aquest tema, i ha agraït i felicitat a tots la feina feta.
 
El nostre Alcalde va comentar: "veiem aquesta llei com una oportunitat per ser un instrument en el desenvolupament de les polítiques d’ocupació i consolidar i avançar en el treball que s’ha vingut desenvolupant durant aquests anys per part de les administracions locals i les entitats que actuen en el territori: la Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya ha de ser el resultat fruit del consens, si volem que tingui recorregut més enllà de qui assoleixi la responsabilitat de governar Catalunya".
 
En la segona part de la seva intervenció, ha destacat els aspectes positius per als ajuntaments que s'han assolit en aquesta llei: "s’ha acceptat que les administracions locals i els agents que actuen en el territori han tingut una capacitat d’innovació important per desenvolupar polítiques d’ocupació més eficients en benefici de la ciutadania i la proximitat com un valor afegit; es reconeix a les administracions locals el seu paper actiu que han tingut i tenen en el desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació; i s’ha incorporat a l’articulat de la llei la integració dins l’ordenació del sistema els serveis locals d’ocupació atesa la condició d’administració pública i de la participació de les administracions locals en el cofinançament de les polítiques públiques d’ocupació. Pel que fa a l’àmbit de la concertació territorial s’estableix clarament al nostre entendre una relació d’iguals entre ambdues administracions. D'altra banda, amb la proposta de llei s’equipara l’administració local a la resta d’organitzacions que composen el Consell de Direcció del SOC".
 
Casoliva també ha posat l’accent en l’article 15 punt cinquè que proposa que també aquesta concertació territorial podrà gestionar i/o executar les polítiques d’ocupació d’acord amb els criteris que estableixi el Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’Ocupació vigent. Per a la Federació de Municipis de Catalunya "aquest és un element important, va ser motiu de debat en el si del grup de treball, i des de la nostra entitat defensem aquest redactat perquè és evident que tenint en compte la idiosincràsia dels territoris també hem de tenir en compte aquells que han avançat molt i que avui tenen la seva diagnosi territorial, tenen la seva coordinació entre els diferents actors que actuen en el territori i han creat instruments per gestionar i/o executar els projectes i programes d’ocupació".
 
Per finalitzar, ha concretat que en tot el document es parla del "Sistema d’Ocupació de Catalunya”; i ha comentat creiem que "cal modificar-ho per "Sistema públic d’Ocupació de Catalunya” o "Sistema de polítiques públiques d’ocupació”; ja que entenem que les polítiques públiques són el conjunt d’activitats de les institucions de govern, en aquest cas la Generalitat de Catalunya que actuen directament a o través d’agents. En el disseny i implementació de les polítiques públiques poden intervenir conjuntament la societat civil, les entitats privades i les instancies governamentals en els diferents nivells, com és el cas de les administracions locals".
 
Quant a la intermediació en el mercat de treball, s’ha de desenvolupar a través d’una xarxa de col•laboració públic-privat, que ha d’integrar les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya d’arreu del territori, dels serveis locals d’ocupació i les agències de col•locació. "Pensem que aquesta és una proposta més eficient i eficaç, que articula la relació i la coordinació en l’acció de la intermediació laboral i no el que planteja en aquest projecte de llei".
 
Entre d'altres qüestions, finalment ha suggerit que en el redactat sobre les relacions entre l'administració Local i el SOC s'hauria d'afegir la creació d'una comissió mixta entre el SOC i les entitats municipalistes per establir un marc de cooperació i coordinació entre ambdós nivells d’administració per tal de garantir la concertació amb els agents socials en el territori i la posada en marxa dels Consells territorials.