EL PLE APROVA EL PLA PARCIAL URBANÍSTIC ZONA RESIDENCIAL SUD-7

El passat dijous, 16 de març, els regidors de l’Ajuntament de Guissona van celebrar sessió de Ple a les 8 del vespre, d'aquest en destaca l’aprovació del text refós del PLA PARCIAL URBANÍSTIC ZONA RESIDENCIAL SUD-7, adaptat amb la incorporació de la Modificació Puntual del POUM de Guissona.

DIVENDRES 17 MARÇ 2017

El passat dijous, 16 de març, els regidors de l’Ajuntament de Guissona van celebrar sessió de Ple a les 8 del vespre.

Entre els temes tractats convé destacar l’aprovació del text refós del PLA PARCIAL URBANÍSTIC ZONA RESIDENCIAL SUD-7, adaptat amb la incorporació de la Modificació Puntual del POUM de Guissona, consistent en traslladar la reserva de sòl per a habitatges de protecció pública del sector SUD-7 al sòl urbà consolidat, en el solar cantonada de l’ Av. de Ponts i el c. Sant Romà, destinar part del sostre residencial del SUD-7 a una zona de serveis i dotacions privats vinculada a la futura residència, amb la incorporació de les prescripcions fetes per la Comissió Territorial d’ Urbanisme de data 23-2-2017, adoptades en el tràmit de la seva aprovació definitiva.

En aquesta sessió també es va aprovar l’adquisició d’una màquina d’escombrar viària pel Procediment d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL.