EL PLE APROVA ELS PRESSUPOSTOS I L'AMPLIACIÓ DE L'ATENEU

El passat dijous, 22 de desembre a les 8 de la tarda va tenir lloc sessió de Ple en el que es va aprovar el pressupost general de l’any 2017 de plantilla de persona i bases de pressupost

DIJOUS 22 DESEMBRE 2016

El passat dijous, 22 de desembre a les 8 de la tarda va tenir lloc sessió de Ple en el que es va aprovar el pressupost general de l’any 2017 de plantilla de persona i bases de pressupost, així com l’ Adjudicació del contracte d’obres “REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’ATENEU DE GUISSONA 6a FASE” per procediment de licitació obert, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri d’adjudicació el preu més baix.

 

Un altre dels temes destacats va ser l’aprovació provisional de la MODIFICACIÓ NÚM. 2 DEL POUM DE GUISSONA : "Traslladar la reserva de sòl per a habitatges de protecció pública del sector SUD-7, al sòl urbà consolidat, en el solar cantonada de l’Av. de Ponts i el carrer Sant Romà, destinar part del sostre residencial del SUD-7 a una zona de serveis i dotacions privats, vinculada a la futura residència”.