EL SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA SEGARRA PROMOU LA REALITZACIÓ D'UN SIMULACRE PER A EMERGÈNCIES A L'AJUNTAMENT DE GUISSONA

Per tal d’implantar el DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal), cal realitzar simulacres de tots els riscos que s’hi inclouen per a la qual cosa l’Ajuntament va creure oportú de demanar la realització d’un simulacre a través del Servei de Protecció Civil comarcal.

DILLUNS 06 FEBRER 2023

Guissona.- El desembre del 2022 la Comissió de Protecció Civil de Catalunya va homologar el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Guissona redactat per aquest servei comarcal i aprovat per l’Ajuntament.

Aquest DUPROCIM inclou, a més dels riscos bàsics, els riscos per incendis forestals, nevades, inundacions, ventades i sísmics.

Per tal d’implantar el DUPROCIM, cal realitzar simulacres de tots els riscos que s’hi inclouen per a la qual cosa l’Ajuntament va creure oportú de demanar la realització d’un simulacre a través del Servei de Protecció Civil comarcal.

El primer simulacre que s’ha dut a terme ha estat el de risc de nevades (NEUCAT) i s’ha realitzat amb la col·laboració entre l’Ajuntament de Guissona i el Servei de Protecció Civil del Consell Comarcal de la Segarra.

El Servei de Protecció Civil del Consell Comarcal de la Segarra ja havia fet una sessió formativa a l’Ajuntament i, el passat 30 de gener es va realitzar un simulacre de despatx d’un episodi per nevades en el municipi de Guissona. En el simulacre, dirigit pel tècnic comarcal de protecció civil i acompanyat per Xavier Pintó, Conseller responsable de l’Àrea Tècnica i Territorial,  van intervenir la totalitat de responsables municipals en casos d’emergència al municipi de Guissona, amb l’alcalde al capdavant, regidors i responsables de la Brigada Municipal i de la Guàrdia Municipal de Guissona.

Durant el simulacre es van simular un seguit d’incidències i problemes que poden sorgir en qualsevol tipus d’emergència per nevades i l’ens municipal havia d’anar solucionant o mitigant el risc segons les actuacions previstes en el seu pla d’emergències. El simulacre fomenta la coordinació dels diferents serveis municipals i el seguiment dels protocols d’activació del pla d’emergència a través del CECAT.

En finalitzar la sessió, es valora el protocol i s’incorporen les propostes per millorar l’actuació en cas d’una situació real d’emergència. La valoració per part de totes les persones assistents va ser molt positiva per la seva aplicabilitat.

El Consell Comarcal de la Segarra, a través del Servei de Protecció Civil, posa a disposició de tots els municipis de la comarca la realització d’almenys un simulacre anual, per fomentar la implantació dels DUPROCIMS municipals. La voluntat és la de definir, assajar i millorar la coordinació i els protocols de treball davant una situació d’emergència real.

                                                                                                                                                        

 

Àrea de comunicació

premsa@ccsegarra.cat

www.ccsegarra.cat