ELS AJUNTAMENTS DE GUISSONA I DELS PRATS DE REI SIGNEN UN ACORD PERQUÈ EL MUSEU DE GUISSONA ESDEVINGUI LA INSTITUCIÓ DE SUPORT DEL MUSEU MUNICIPAL JOSEP CASTELLÀ REAL.

A través d’aquest acord, el Museu de Guissona, inscrit al Registre de Museus de Catalunya des de l’any 2016, esdevindrà el museu de suport de la col·lecció pradenca.

DIMARTS 16 GENER 2024

L’espai museístic dels Prats de Rei depèn de l’Ajuntament del municipi i està gestionat per l’Agrupació Cultural Recreativa Sigarra dels Prats de Rei. Es tracta d’un equipament patrimonial bàsic que desenvolupa algunes funcions pròpies d’un museu, però no compleix els requisits indispensables que estableix la legislació museística per a rebre aquesta consideració. En l’actualitat, s’hi exposen els béns patrimonials que formen part de la col·lecció històrica de l’associació. A través d’aquest acord, el Museu de Guissona, inscrit al Registre de Museus de Catalunya des de l’any 2016, esdevindrà el museu de suport de la col·lecció pradenca. Això permetrà al Museu Municipal Josep Castellà Real rebre i exposar una part dels materials arqueològics procedent de les excavacions realitzades al municipi a partir de 1993, moment de l’entrada en vigor de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. Aquestes peces seran dipositades al Museu de Guissona, que al seu torn en farà la cessió a la institució dels Prats de Rei. D’aquesta manera, tornaran a la vila peces tan rellevants per mostrar la història de la població com ara una copa de vernís negre d’època romana o una lauda sepulcral baix imperial.

D’altra banda, a través d’aquest acord, el Museu de Guissona oferirà a la col·lecció pradenca suport tècnic per a garantir l’òptima conservació i registre dels béns del conjunt històric i també de les peces cedides per a la seva divulgació. També proporcionarà assessorament a l’hora de sol·licitar subvencions, gestionar préstecs de peces per a mostres temporals, entre d’altres. El conveni, a més, obra les portes a futures col·laboracions entre les dues institucions.