Es constitueix la Comissió d’Ocupació i Promoció Econòmica de l’FMC

Sota la presidència de Xavier Casoliva, alcalde de Guissona, el passat 23 de novembre es va celebrar la primera sessió constitutiva de la Comissió d’Ocupació i Promoció Econòmica de la Federació de Municipis de Catalunya. El plenari està format per 136 electes

DILLUNS 12 DESEMBRE 2011

Es constitueix la Comissió d'Ocupació i Promoció Econòmica de l'FMC.

Sota la presidència de Xavier Casoliva, alcalde de Guissona, el passat 23 de novembre es va celebrar la primera sessió constitutiva de la Comissió d'Ocupació i Promoció Econòmica de la Federació de Municipis de Catalunya. El plenari està format per 136 electes.

En la sessió constitutiva de la comissió, es va acordar la seva estructura organitzativa i el règim de funcionament. El Plenari, que està obert a tots els càrrecs electes, es reunirà com a mínim dues vegades l’any. Amb una freqüència mínima trimestral es reuniran els membres de la Permanent, constituïda per un màxim de trenta persones d’acord amb criteris d’equilibri territorial, polític i de gènere. En el marc de la reunió es van crear dos grups de treball: a) Pla de desenvolupament de polítiques actives d’ocupació i b) Reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Es va presentar també el Pla de treball de la comissió amb l’objectiu d’incidir en el debat sobre els temes que avui estan sobre la taula per part del SOC: Estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020 i el procés de transformació del Servei d’Ocupació de Catalunya; i potenciar un nou marc per al desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya i impulsar la modificació de la Llei d’Ordenació del sistema d’ocupació i de la creació del SOC per anar adaptant-la en funció de les noves realitats i, per tant, revisar alguns instruments de participació institucional.

Acompanyen Xavier Casoliva en l’esquelet bàsic de la Comissió d’Ocupació i Promoció Econòmica de l’FMC, Miquel Rey, regidor de Mataró, com a vicepresident; Eugènia Revilla, en el suport jurídic, i Josep Torrecillas, com a responsable de la coordinació tècnica de la comissió.

http://www.fmc.cat/ACTUALITAT/default.cfm/ID/22110/T/es-constitueix-comissio-ocupacio-promocio-economica-fmc.htm