Fons Estatal d'Inversió Local

En la sessió del Ple del passat dimarts, 20 de gener es va acordar millorar l'enllumenat públic i la rehabilitació i consolidació estructural de l'Ateneu, dins del Fons Estatal d'Inversió Local

DIMECRES 21 GENER 2009

En la sessió del Ple del passat dimarts, 20 de gener, es van aprovar – com a únic punt de l’odre del dia – les actuacions per incloure a les sol·licituds d’actuació del “Fons Estatal d’Inversió Local”  per un import total de 929.529€

 Es va acordar portar a terme dues actuacions:
  • Impulsar l’estalvi i l’eficiència energètica amb la millora de l’enllumenat públic, per un import total de 330992,97€
  • Rehabilitar i portar a terme la consolidació estructural de l’Ateneu, per un import total de 598,793€