GUISSONA ACTUALITZA EL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL

El DUPROCIM que contempla el municipi de Guissona i Guarda-si-venes va ser aprovat definitivament pel Ple de l'ajuntament el passat 14 d’octubre de 2021.

DIVENDRES 28 GENER 2022

 

El DECRET 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'aprovació dels plans de protecció municipals i el procediment per a la seva tramitació, ha obligat al municipi de Guissona a elaborar el Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM), que ha d'incloure tots els riscos que afecten a la nostra vila d'acord amb els diferents plans que es disposaven o que els afecti i d'acord amb l'estructura establerta en aquest Decret.

 

El DUPROCIM es defineix com el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil. En aquest cas, contempla les emergències d'incendis forestals i nevades.

 

El DUPROCIM que contempla el municipi de Guissona i Guarda-si-venes va ser aprovat definitivament pel Ple de l'ajuntament el passat 14 d’octubre de 2021.

 

Aquest Pla, en el qual s’incloïa el Manual d’Actuació (PAM)per a Nevades, va ser homologat per primer cop per la comissió de Protecció Civil de Catalunya, l’any 2005. Posteriorment, el 2009, es va homologar el Manual d’Actuació (PAM) per a Inundacions i el 2011 el Manual Específic (PEM) d’Actuació pel Mercat Romà.

 

El Pla s’estructura de la següent manera:

  • Document 1: Generalitats i organització municipal.
  • Document 2: Anàlisi del risc.
  • Document 3: Vulnerabilitat municipal.
  • Document 4: Procediments operatius per risc.
  • Document 5: Fitxes d’actuació.
  • Document 6: Directori telefònic i catàleg de mitjans i recursos.
  • Document 7: Cartografia específica (per a cada risc).

 

El passat dimecres 26 de gener es va presentar el Pla a totes les àrees tècniques de l’Ajuntament que els afecta.

El document ha estat elaborat pel Servei de Protecció Civil, adscrit a l’Àrea Tècnica i Territorial del Consell Comarcal de la Segarra i es pot consultar a la pàgina web de l’Ajuntament de Guissona.

 

Accedeix al pla

 

Guissona, 28 de gener de 2022.