Guissona estrena nou dipòsit d'aigua

El dipòsit s'alimenta mitjançant dues vies, una connexió a la xarxa en alta del GAS (Gestió d'Aigües de la Segarra) i una altra dels pous de Guissona.

DIVENDRES 21 NOVEMBRE 2008


Fins ara Guissona disposava de dos dipòsits de formigó, amb unes capacitats de 600 m3 de format quadrat i un dipòsit de1.000 m3 de forma circular respectivament. És a dir, un total de 1.600 m3 de reserva d'aigua. El nou dipòsit és un dipòsit circular de formigó construït in-situ, amb un recobriment interior d'una menbrana cimentosa amb polimers d'alta flexibilitat aptes per aigua potable, amb un volum de 1.000 m3.
 
Annex al dipòsit s'hi ha construït una caseta amb un equip de cloració automàtica en continu, i un equip de telecontrol que proporciona dades en temps real i avisa de qualsevol mal funcionament del clor o nivell crític.

El dipòsit s'alimenta mitjançant dues vies, una connexió a la xarxa en alta del GAS (Gestió d'Aigües de la Segarra) i una altra dels pous de Guissona.

Amb la connexió que es va realitzar a principis de mes entre els 3 dipòsits, quan entri en funcionament aquest nou equipament, Guissona disposarà d'un total de 2.600 m3 d'aigua, cosa que suposarà una reserva d'aigua per a la població de gairebé 2 dies i mig, complint amb les normatives actuals que marquen un ordre de 2 dies de reserva d'aigua.
 
Actualment el nou dipòsit ja disposa de tots els mecanismes instal·lats per al seu funcionament, però encara no està operatiu ja que falta realitzar el recobriment interior. S'espera que aquest recobriment estigui enllestit ben aviat, i es preveu que el nou equipament entri en funcionament a mitjans de desembre.