GUISSONA HA FORMAT FAMÍLIES I MONITORS EN EL PROGRAMA TEI

Des del dijous, 24 i fins al dissabte, 26 l’Ajuntament de Guissona ha realitzat formació TEI (Tutoria Entre Iguals) en diferents espais municipals, amb l’objectiu de donar a conèixer el programa a les famílies i als monitors que interactuen amb infants i adolescents de la nostra vila en les activitats extraescolars, transport escolar i menjador.

DILLUNS 28 OCTUBRE 2019

 

 

Des del dijous, 24 i fins al dissabte, 26 l’Ajuntament de Guissona ha realitzat formació TEI (Tutoria Entre Iguals) en diferents espais municipals, amb l’objectiu de donar a conèixer el programa a les famílies i als monitors que interactuen amb infants i adolescents de la nostra vila en les activitats extraescolars, transport escolar i menjador a càrrec de diferents formadors provinents del grup de treball TEI de l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació) de la Universitat de Barcelona.

El programa TEI es va presentar a Guissona a principis de març d’aquest any,  en un acte en el que hi va assistir el professorat i els equips directius de tots els centres de la vila i un nombre molt important de pares i mares guissonencs.

Durant els mesos de maig i juny es va portar a terme la formació de mestres d’infantil, primària i secundària de la FEDAC Guissona i aquests dies s’està formant l’equip de professors de l’INS Guissona, tot amb l’objectiu de treballar conjuntament i de la mateixa manera situacions d’assatjament.

La tutoria entre iguals és un mètode d’aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles d’alumnes, amb una relació asimètrica (derivada de l’adopció del rol de tutor i del rol de tutoritzat), amb un objectiu comú, conegut i compartit (com ara l’adquisició d’una competència curricular), que s’assoleix a través d’un marc de relació planificat pel professor.

La tutoria entre iguals és àmpliament utilitzada en molts països (sota la denominació Peer Tutoring), tant en l’educació reglada com la no reglada i en tots els nivells educatius i àrees curriculars. És recomanada per experts en educació, com ara la UNESCO, com una de les pràctiques instructives més efectives per a l’educació de qualitat (Topping, 2000).

A Guissona aquest projecte, emmarcat sota el Pla Educatiu d'Entorn, esdevé una realitat gràcies a l'aportació econòmica de l'Ajuntament de Guissona, del Departament d'Educació, dels centres educatius de la vila i de les ampes, així com altres entitats (Cots-Alsina, Consell Esportiu de la Segarra, ...) que han cregut en el projecte.

La TUTORIA ENTRE IGUALS esdevé un projecte de formació integral de professorat, d’alumnat, de monitors i de les famílies, amb l’objectiu de formar a tots els agents que estan en contacte amb els nostres infants i joves.

Guisona, 28 d’octubre de 2019