Guissona participa en el Pla Pilot de Mobilitat Segura

El passat dimecres, 30 de setembre es va presentar a la Sala d’Actes del Departament d’Eduació, a Barcelona, el Pla Pilot de Mobilitat Segura en el que hi participen els centres educatius de la nostra vila.

DIMARTS 06 OCTUBRE 2009

El passat dimecres, 30 de setembre es va presentar a la Sala d’Actes del Departament d’Eduació, a Barcelona, el Pla Pilot de Mobilitat Segura per part del Sr. Àngel Domingo, subdirector general d’Ordenació Curricular i Serveis Educatius i de Xavier Almirall, responsable de l’oficina del Pla català de seguretat viària.

Aquest Pla Pilot pretén incorporar la mobilitat segura com una forma més d’enfortir el currículum i el projecte educatiu del centre, amb l’objectiu que des de la infància s’aprenguin tot un segut d’hàbits i valors que desenvolupin la consciència cívica i ciutadana i que afavoreixin les relacions humans en les vies públiques i que integri tots els principis que fomentin la convivència, la tolerància, la solidaritat, el respecte i la responsabiltat.

Són set els municipis de Catalunya que participen en aquest Pla Pilot, hi formen part centres de les quatre províncies: IES Berenguer d’Entença de Vandellòs i Hospitalet de l’Infant (Terres de l’Ebre – Tarragona), IES Pere Barnils de Centelles (Barcelona), Escola Gaspar de Queralt d’Amer (Girona), IES La Bastida de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), IES Altafulla d’Altafulla (Tarragona) i Col•legi Mª Immaculada de Tremp (Lleida), tots ells amb experiències prèvies en matèria de seguretat vial.

En el cas de Guissona el projecte es planteja com una experiència de municipi sota el marc del Pla Educatiu d’Entorn i hi participen l’IES Guissona, el CC Mare de Déu del Roser, el CEIP Ramon Faus i Esteve i el CEIP Ramon Estadella, tots ells amb experiències prèvies en matèria de mobilitat segura .
A nivell de municipi, el 30 de gener de 2008, l’Ajuntament de Guissona va signar un conveni de Col•laboració amb el Servei Català de Trànsit en matèria d’educació per a la mobilitat segura. A partir d’aquest moment, cada curs acadèmic des del Servei Territorial de Trànsit a Lleida se’ns ha facilitat material didàctic d’educació per a la mobilitat segura per facilitar el desenvolupament d’activitats dins l’aula, material que hem facilitat als centres educatius de la nostra vila d’acord amb les demandes que ens havíen formulat.

I durant dos anys consecutius hem pogut gaudir del PARC INFANTIL DE TRÀNSIT pel que hi han passat tots els alumnes dels nostres centres educatius des de 1r de primària fins a 1r d’ESO.

Totes aquestes experiències prèvies fan que des de la nostra vila es treballi amb il•lusió en el desenvolupament d’aquest projecte pilot que es portarà a terme al llarg de tot aquest curs acadèmic.