Guissona participarà en el concurs català “Vila Florida”

Aquest concurs, convocat anualment per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), pretén premiar els esforços duts a terme a nivell municipal per a la millora de l’enjardinament dels parcs, jardins i edificis públics i per la creació d’un entorn atractiu i sostenible.

DIJOUS 22 DESEMBRE 2011

Guissona participarà en el concurs català “Vila Florida”.

 

Guissona.- Quan un municipi es considera vila florida s’entén que és un municipi que té cura dels seus parcs i jardins, i a la vegada, treballa per a que el seu aspecte sigui òptim durant totes les estacions de l’any.

 

A partir d’avui la vila de Guissona, per iniciativa dels regidors d’Urbanisme i Medi ambient i Turisme, Srs. Àngel Masanés i Anna Santacreu, participarà en la propera edició del concurs de Viles Florides a Catalunya.

Aquest concurs, convocat anualment per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), pretén premiar els esforços duts a terme a nivell municipal per a la millora de l’enjardinament dels parcs, jardins i edificis públics i per la creació d’un entorn atractiu i sostenible.

La participació en el concurs suposa l’adhesió de Guissona al conjunt de nuclis amb la denominació de Vila Florida. Aquesta distinció va lligada a les accions dutes a terme per la població en matèria d’urbanisme i medi ambient que pretenen millorar la imatge del municipi tot protegint l’entorn natural i que suposen una millora de la qualitat de vida dels residents i un valor turístic afegit que pot esdevenir un mitjà per al desenvolupament econòmic i social.

 

En la propera edició del concurs es valorarà l’estat general de l’enjardinament i els espais verds de la vila i totes les actuacions, activitats i programes duts a terme en el període comprés entre l’1 d’abril de 2011 i el 31 de març de 2012. Així mateix es tindran en compte la proporció entre els espais verds i el nombre d’habitants, la funcionalitat i els usos de les zones enjardinades i la seva integració en el paisatge i sostenibilitat.

 

Dijous, 22 de desembre de 2011

 

Ajuntament de Guissona

Servei de Premsa

Carlota Bartra i Claustre Oliveres

premsa@guissona.cat